Ανακατασκευή Μονοκατοικίας στη Ραφήνα

Ανακατασκευή Μονοκατοικίας στη Ραφήνα

Ανακατασκευή και Ενεργειακή αναβάθμιση παλαιάς μονοκατοικίας. Επισκευή εξωτερικών επιχρισμάτων και εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης.

Ημερομηνία

16 December 2018

Ετικέτες

Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εξωτερικό Βάψιμο, Θερμοπρόσοψη

Τεχνοδομώ | ανακαίνιση | κατασκευή | επισκευή