Βάψιμο μεταλλικών στοιχείων

Βάψιμο μεταλλικών στοιχείων

Κατάστημα εστίασης στο Καπανδρίτι "Μικρό Καφέ"

  • Βάψιμο μεταλλικών στοιχείων

  • Βάψιμο επιχρισμάτων

  • Τεχνοτροπία στον τοίχο του bar.

Ημερομηνία

15 May 2019

Ετικέτες

Βάψιμο μεταλλικών στοιχείων, Εξωτερικό Βάψιμο, Εσωτερικό Βάψιμο, Τεχνοτροπία

Τεχνοδομώ | ανακαίνιση | κατασκευή | επισκευή