Συντήρηση εξωτερικών επιφανειών

Συντήρηση εξωτερικών επιφανειών

Συγκρότημα κατοικιών στο Π. Ψυχικό.

  • Συντήρηση στις εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου

Ημερομηνία

10 June 2019

Ετικέτες

Εξωτερικό Βάψιμο, Συντήρηση εξωτερικών επιφανειών

Τεχνοδομώ | ανακαίνιση | κατασκευή | επισκευή