Μονοκατοικία από μεταλλική κατασκευή

Μονοκατοικία από μεταλλική κατασκευή

Μονοκατοικία από μεταλλική κατασκευή και ξηρά δόμηση. Γενικούς χρωματισμούς, εξωτερική θερμοπρόσοψη, θερμομόνωση και υγρομόνωση στέγης στην Μύκονο.

Ημερομηνία

06 August 2020

Ετικέτες

Θερμοπρόσοψη, Εξωτερικό Βάψιμο, Βάψιμο μεταλλικών στοιχείων, Γενικοί χρωματισμοί, Θερμομόνωση, Υγρομόνωση στέγης

Τεχνοδομώ | ανακαίνιση | κατασκευή | επισκευή