Ιερά Μονή Αναλήψεως

Ιερά Μονή Αναλήψεως

Εργασίες συντήρησης και κατασκευή προθαλάμου

Ιερά Μονή Αναλήψεως Μετόχι Ωρωπού

Ημερομηνία

29 January 2020

Ετικέτες

Αλουμίνια, Εξωτερικό Βάψιμο, Κατασκευή, Συντήρηση εξωτερικών επιφανειών

Τεχνοδομώ | ανακαίνιση | κατασκευή | επισκευή