Ανακαίνιση Καπανδρίτι

Ανακαίνιση Καπανδρίτι

Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού, επισκευή επιχρισμάτων με ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα και χρωματισμούς εξωτερικών επιφανειών κτιρίου στο Καπανδρίτι.

 

Ημερομηνία

17 July 2017

Ετικέτες

Ανακαίνιση, Εξωτερικό Βάψιμο

Τεχνοδομώ | ανακαίνιση | κατασκευή | επισκευή